Lanmix.no

Vilkår

Denne nettsiden (Lanmix.no) eies og opereres av "Lanmix".

I disse betingelsene og vilkårene for bruk henviser "vi", "vår" og "oss" til Lanmix.no, og med "du" og "din" menes enhver person som går inn på, og tar i bruk denne nettsiden.

Bruk av denne nettsiden reguleres av våre vilkår og betingelser. Ved å gå inn på og ta i bruk denne nettsiden aksepterer du våre vilkår og betingelser.

Brukere som ikke aksepterer våre vilkår og betingelser frarådes å bruke denne nettsiden.

Vi forbeholder oss til enhver tid retten til å endre på disse vilkårene og betingelsene uten forutgående varsel om dette. De endrede vilkårene og betingelsene trer i kraft fra det øyeblikket de blir lastet opp til nettsiden. Siden disse vilkårene og betingelsene kan bli endret uten varsel, foreslår vi at du sjekker dem hver gang du besøker denne nettsiden. Din fortsatte bruk av nettsiden blir tatt til inntekt for aksept av disse vilkårene og betingelsene.

Vi tilbyr en uavhengig internettbasert tjeneste som lar deg undersøke og sammenligne informasjon om lån levert av tredjepart og lastet opp på denne nettsiden. Sammenligningstjenesten vår er gratis å bruke.

Ingenting på denne nettsiden er, eller må tas for å være, økonomisk rådgivning, anbefaling, eller tilslutning til spesifikke tjenesteleverandører ved å omtale disse på denne nettsiden. Du bør alltid sjekke egnetheten, tilstrekkeligheten og hensiktsmessigheten ved eventuelle finansieringstjenester som virker relevante for deg. 

Vi tilbyr vanligvis uavbrutt tilgang på denne nettsiden. Vi gir ingen garanti om uavbrutt tilgang på denne nettsiden i henhold til eventuelle tap og skader uavhengig av oss. Vi forbeholder oss til envher tid retten til å suspendere, begrense, eller avslutte din tilgang på denne nettsiden.

Vi forbeholder oss retten til å endre, slette, redigere, modifisere, legge til og/eller trekke fra enhver type informasjon, materiale, innhold og/eller data på denne nettsiden uten forutgående varsel.

Informasjonen, innholdet, materialet og opplysingene på denne nettsiden tilhører oss, våre lisensgivere og finanstjenesteleverandørene oppgitt på siden.

Informasjon fra denne nettsiden kan ikke selges eller overdras til tredjepart.

Vi bestreber oss på å forsikre oss om at informasjonen på denne nettsiden er nøyaktig og oppdatert og retter opp i feil og feilinformasjon så fort vi kan, etter hvert som vi blir klar over slike.

Vi er ikke ansvarlige for indirekte tap eller skade du måtte lide eller pådra deg i forbindelse med bruk av denne nettsiden, eller for noen som helst form for tap eller skade du måte lide eller pådra deg i forbindelse med din bruk av denne nettsiden.

Vennligst vær oppmerksom på at informasjonen og produkt- og tjenestebeskrivelsene på denne nettsiden ikke nødvendigvis representerer en komplett beskrivelse av alle de funksjoner, vilkår og betingelser som hefter ved finansielle varer og tjenester, og er ikke en komplett liste over alle dine lånemuligheter. Du må passe på at du leser nøye om alle de funksjoner og vilkår og betingelser som knytter seg til ethvert finansprodukt eller enhver finanstjeneste før du søker om denne.